Wie is Harry Cremers?

Mijn weg hierheen

Tijdens mijn studie en promotie als chemisch technoloog heb ik geleerd te denken in processen.
Resultaat is een gevolg van de omstandigheden en de ingrediënten.
Je kunt sturen en versnellen. En bewust of niet, hier ben je als mens, en als leider, de hele tijd mee bezig. Altijd.

Een MBA heeft mij de instrumenten gegeven om naar bedrijfsprocessen te kijken, en ermee te experimenteren. Ik leerde van de inzichten van anderen.
Het werkelijke “master” zijn komt echter niet uit boeken en modellen. Het eigen inzicht en de ervaring in de praktijk, in combinatie met persoonlijke visie en intentie, zijn bepalend.

Ik heb jaren als algemeen directeur leiding gegeven aan EcoTherm b.v., een onderneming met vestigingen in verschillende Europese landen.
In die tijd heb ik geleerd dat de succesvolle ontwikkeling van een bedrijf hand in hand gaat met je eigen ontwikkeling en met de ontwikkeling van de mensen om je heen.
Deze ontwikkeling is de vitaliteit van de onderneming.
De laatste jaren in dienst van een multinational op gebied van bouwmaterialen, CRH, heb ik mij vooral bezig gehouden met de lange termijn strategie en innovatie binnen een cluster van bedrijven.
De juiste balans tussen stilstaan bij de lange termijn enerzijds en de waan van de dag anderzijds, is bepalend voor de kwaliteit en duurzaamheid van de prestatie.

Opleidingen op gebied van NLP, TA en Systemisch werken, en mijn coachingsactiviteiten hebben mij inzicht gegeven in de patronen van mensen, in wat hen beweegt in het maken van keuzes. Dit bevestigen mij in de overtuiging dat succes uit verbinding komt. Verbinding met jezelf, verbinding met de doelen en de organisatie waar je toe behoort, en verbinding met de grotere wereld om je heen.

Mijn missie

Mensen leven en mensen maken organisaties.
Als mensen zich bewust zijn van hun patronen, van hun eigen kracht, dan kunnen ze groeien en zichzelf ontwikkelen.
Als een onderneming de potentie van haar medewerkers kan ontsluiten, dan ontstaat een vitaliserende organisatie: een organisatie die succesvol presteert en die leven geeft aan de mensen die er werken en daarbuiten.

Het is mijn persoonlijke missie daar een bijdrage aan te leveren, samen met anderen die betrokken zijn bij Trescee.