Business coaching

Veranderende marktomstandigheden, maatschappelijke ontwikkelingen, beschikbaarheid van energie en grondstoffen, nieuwe technieken en technologieën, sociale innovaties; het zijn kansen voor groei en voor het waarmaken van ambities. Hoe zet je dit om in succes?

Een succesvolle onderneming staat op drie pijlers: De visie op de toekomst en de strategie om daar te komen; het realiseren van de doelen door de juiste prioriteiten en processen; en vooral: je leiderschap, de mensen die je verzamelt, en het perspectief en de focus die je hen geeft.

Als directeur, management team, of raad van bestuur wil je dat jij en je organisatie optimaal presteren. Dit vraagt om balans tussen korte een lange termijn, tussen economie en ecologie; een balans waarin de (financiële) prestatie geleverd wordt zonder dat de fundamenten daarvoor uitgehold worden. Zo’n balans vraagt leiderschap dat zichzelf blijft ontwikkelen.

Wat kan business coaching voor je doen?

Business coaching helpt je om op afstand te kijken naar je onderneming of je organisatie. Zit je nog op het spoor dat je zag? Zijn er mogelijkheden die je onbenut laat? Hoe zit het met de kansen en bedreigingen? Functioneren de teams en de organisatie zoals je dat voor ogen hebt?

In een gezonde organisatie gaan strategie, structuur en cultuur hand in hand. Trescee business coaching biedt ondersteuning op deze drie vlakken en daagt je uit om in de spiegel van je organisatie te kijken. Het doel van business coaching is het verbeteren van de kwaliteit en de prestatie. Lees hier meer over de verschillende bouwstenen van business coaching.

Wil je je meteen oriënteren op de mogelijkheden, kijk dan op de business coachingkaart.

"Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.."