Bouwstenen van business coaching

Met een ervaren deskundige als relatieve buitenstaander, leg je de onderneming of organisatie onder de loep en slijp je bij. Je benoemt doelen, ontwikkelt strategie en je stuurt op innovatie en continuïteit. In onderstaand schema zie je meer over de verschillende bouwstenen van business coaching. Het kan helpen als leidraad om je coachdoel scherper te krijgen.

Het fundament

‘Het fundament’ gaat over de helderheid van de doelstellingen van de organisatie. Niet alleen voor jezelf, maar vooral ook naar de organisatie toe. Kennen de medewerkers en de teams hun bijdrage in het grote geheel? Creëer je voldoende draagvlak voor de gewenste veranderingen? Past het ‘ontwerp’ van je organisatie nog bij haar toekomst? Heb je de basisvaardigheden in huis?

Realisatie

Bij ‘Realisatie’ draait het om de kwaliteit van je teams en de processen. Duidelijke processen en taken, inzet en ‘teamspirit’ helpen om de doelen te verwezenlijken. Hoewel objectief genomen ieder zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en kent, is er ook sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe geef je die vorm? Wat is ieders bijdrage daaraan? Hoe kan meer synergie worden bewerkstelligd?

Toekomst

De ‘Toekomst’ vraagt om een visie op de veranderende markt en maatschappij. Neem je als management team voldoende tijd en afstand om dit scherp te krijgen? Wat zijn de trends? Hoe kan het bedrijf of de organisatie daarop inspelen? Welke nieuwe producten of diensten kun je ontwikkelen? Het kunnen omgaan met een onzekere toekomst, oftewel het innovatievermogen, is een graadmeter voor de continuïteit en de duurzaamheid van de organisatie.

Gezondheid

Een organisatie is als een organisme, een levend systeem dat gezond of ziek kan zijn. Wellicht functioneren medewerkers, teams of business units niet optimaal, of zijn er strubbelingen door reorganisaties, overnames of fusies. ‘Gezondheid’ is erop gericht de neuzen en de energie (weer) in de juiste richting te krijgen.

Wil je weten welke programma’s Trescee aanbiedt voor business coaching? Ga dan naar de Business coachingkaart.