Duurzaam Leiderschap Expeditie

Mensen hebben de behoefte om betekenis te geven aan de dingen die ze doen. Dat geeft zin aan het leven. Als leiders van organisaties en ondernemingen hebben we een bijzondere positie ten aanzien van de mensen en de wereld om ons heen. Het geeft ons de mogelijkheid om in grotere kring iets na te laten dat ertoe doet. Hoe groter onze verbondenheid, hoe meer we ook de verantwoordelijkheid voelen bij te dragen wat in ons vermogen ligt. Wat wil jij nalaten?

Transitie

De afgelopen jaren tuimelen we van de ene crisis in de andere; sociale spanningen op zowel lokale als globale schaal leiden tot grote onrust; we gaan met onze natuurlijke bronnen om alsof ze onuitputtelijk zijn. Er is behoefte aan een ommekeer in ons denken en doen: Belangrijke transities in onze economie, ecologie, instituties en moraliteit zijn noodzakelijk om tot een duurzame balans te komen tussen de mens en zijn leefomgeving. Als mens en als leider kun je veel in beweging brengen om dit te proces versnellen. Deze transitie vraagt om verbinding van hart, hoofd en handen.

De expeditie

De duurzaam leiderschap expeditie is erop gericht de essentie en de kwaliteit van je leiderschap verder te ontwikkelen. In twee bijzondere landen, Rwanda en Oeganda, ervaar je de impact en de mogelijkheden van ons menselijk handelen op onze medemensen, de gemeenschap en onze natuurlijke leefomgeving. Deze ervaring vormt het decor voor de innerlijke expeditie waarin je, in ontmoeting met anderen, opnieuw naar jezelf en naar je rol als leider kijkt. We reiken handvatten aan waarmee je je leiderschap en je organisatie in een nieuw licht kunt bezien en kunt helpen transformeren op weg naar een toekomstbestendige samenleving.

Adaptive Leadership Program

De Duurzaam Leiderschap Expeditie is inmiddels geïntegreerd in het Adaptive Leadership Program van de Wagner Group. Ga hier naar de website van de Wagner Group.