Visie op innovatie en produktontwikkeling

Innovatie en produktontwikkeling

Hoe worden je nieuwe produkten ontwikkeld? Waar komen de ideeën vandaan? En wat moet er allemaal mee gebeuren voordat jij en jouw klant er plezier van hebben?
Investeringen in produktontwikkeling zijn kostbaar, met wisselende slagingskans.

Trescee helpt, op basis van een aantal principes in het produktontwikkelingsproces, tot een beter resultaat te komen.

"Outside the Box"

Een nieuw produkt vraagt om een goed idee. Hoe maakt je de benodigde creativiteit los? "Outside the Box" denken, niet gehinderd door de beperkingen die we onszelf zo makkelijk opleggen.

Een workshop is geschikt voor ideeën op een afgebakend terrein.
Om een breed veld van mogelijkheden te onderzoeken is een brainstorm geschikter.
Bij zowel de workshop als bij de brainstorm kun je ervoor kiezen dit alleen met eigen mensen te doen. Het kan ook samen met anderen, zoals bijvoorbeeld leveranciers, klanten, externe deskundigen.

Cooper Stage-Gate proces

Van idee naar produkt moet er heel wat gebeuren. En niet alle ideeën zijn geschikt.
Naarmate de ontwikkeling verder gaat, en kostbaarder wordt, is het belangrijk om een goede selectie te maken.

De effectiviteit van je produktontwikkeling is te verbeteren door dit selectieproces te stroomlijnen. Cooper heeft daarvoor een krachtig model ontwikkeld, waarin ontwikkelfasen en beslissingsmomenten elkaar afwisselen.

Door de aangebrachte focus in het proces is de doorloopsnelheid te verbeteren en kunnen kosten bespaard worden.