Trescee - meditatie

Meditatie avond

Waarom meditatie?

Het dagelijks leven vraagt van je dat je actief bent. Je reageert op vragen uit je omgeving; je hebt je werk, je zorgt voor je gezin. Je bent betrokken bij familie en vrienden. Ongemerkt wordt je steeds uitgenodigd om in de doe-stand te staan. Aan de verschijnselen, de drukte in jezelf, onrust, vermoeidheid, merk je dat het veel van je vraagt. Kortom, je hebt behoefte aan tijd voor jezelf, behoefte aan momenten van stilte en reflectie.

Het is gezond om daar dan ook de tijd voor te nemen. Tijd om stilte op te zoeken. Of gewoon tijd om even uit je hoofd te zijn en de continue stroom van gedachten en gevoelens los te laten. Meditatie biedt die rust en ruimte.

Wat is meditatie?

Er is een veelheid aan meditatietechnieken en -vormen. Sommige met beweging of geluid; andere in stilte. Dit is afhankelijk van de traditie waar ze uitkomen. Wat we die avond doen is open: het kan een zittende contemplatie zijn, een actieve Osho-meditatie, mindfulness, Qigong oefeningen, lachmeditatie, 5 ritmes dansen... Het zijn verschillende manieren om los te komen van de dagelijkse gejaagdheid. Je komt in dieper contact met jezelf.

Is ervaring met meditatie belangrijk?

Je hoeft geen ervaring te hebben met meditatie om deel te kunnen nemen. Tijdens de meditatie avond word je begeleid. Het enige dat je hoeft te doen is je laten meenemen in een geleide meditatie, op de muziek, of in de beweging. Zo kom je tot de stilte in jezelf.

"Alleen in stilte kun je de stem van je innerlijk weten horen.."