Harry Cremers: Ondernemen met visie

Betrokkenheid brengt succes

Met passie en vitaliteit ondernemen!

Trescee is geboren vanuit de overtuiging dat mensen tot meer in staat zijn.
Daarmee zijn organisaties tot meer in staat, want het zijn de mensen die organisaties bouwen en maken.

Deze potentie breng je tot ontwikkeling als passie de drijfveer is, betrokkenheid de motivatie geeft, en respect aan de basis ligt.

De bouwstenen die maken dat mens en onderneming elkaar versterken zijn: resultaat, continuïteit, persoonlijke betrokkenheid, verantwoordelijkheid voor milieu en maatschappij, en zingeving.

Door in de onderneming deze bouwstenen op de juiste wijze te stapelen en te verbinden, kan steeds weer een volgende stap gezet worden.

"Het gaat bij verandering om mensen. Om uzelf, om uw medewerkers, om uw klanten en om de mens eromheen.."