Strategische positionering

Als ondernemer werk je voor je klant. Je wilt een unieke positie bij hem verwerven.
Trescee begeleidt je bij het ontwikkelen van je strategie en kiest daarbij wat nodig is uit bestaande krachtige hulpmiddelen en technieken.

Vijfkrachtenmodel van Porter

Met het model van Porter bekijk je het krachtenspel in de markt: de directe concurrenten, de macht die klanten en leveranciers hebben. Je neemt hierin ook mee of er alternatieven zijn voor je produkt en wat het risico is dat er nieuwe spelers opstaan.

Deze analyse van het krachtenveld is een nuttig model om te kijken waar de ruimte ligt voor verbetering.

DESTEP analyse

Wellicht krijg jij of je klant te maken met zaken als vergrijzing, financiële crisis, kleinere gezinnen, meer eenpersoons huishoudens, verandering van communicatie middelen, gescheiden afvalverzameling, toenemende eisen op gebied van energie efficiëntie.
Kortom demografische, economische, sociale, technologische, ecologische en politieke veranderingen zijn mede bepalend voor hoe de markt er uit gaat zien.

DESTEP-analyse biedt een kader om deze veranderingen in beeld te brengen.

Blue Ocean strategie

Het creëren van nieuwe markten, een nieuwe vraag en derhalve nieuwe groei, is beter dan het opzoeken van een heftige concurrentiestrijd. Dit is waar het in de Blue Ocean benadering om gaat.
Wat kun je doen om, met al je passie en bevlogenheid, je onderneming in deze nieuwe levensfase te brengen? Blue Ocean biedt hiervoor de instrumenten en stelt de vragen die helpen om de juiste verandering in gang te kunnen zetten.