Leergang systemische intelligentie

Je weet veel van je organisatie, je geeft leiding aan teams en processen en neemt daar verantwoordelijkheid voor. De organisatiestructuur staat, de werkprocessen zijn op elkaar afgestemd en de functie- en taakverdeling is helder. In de bovenstroom heb je er alles aan gedaan om je doelen te halen. Intuïtief weet je dat je ook iets te doen hebt in de onderstroom. De onzichtbare laag die de energie van de organisatie bepaalt. Deze leergang geeft je meer inzicht in die onderstroom en helpt je om het potentieel vrij te maken.

Vitaliteit van organisaties

Het succes van een organisatie wordt in hoge mate bepaald door het gedrag van mensen. Gedrag wordt veelal gestuurd door onbewuste niet-rationele processen in de onderstroom. Het komt mede voort uit de gewoonten en de historie van een organisatie. Verstoringen in de onderstroom worden zichtbaar als ‘gedoe’ dat veel energie van betrokkenen vraagt en vaak ten koste gaat van het resultaat. Voorbeelden zijn: teams of business units die niet optimaal functioneren, of jarenlange strubbelingen die zijn ontstaan door reorganisaties, overnames of fusies. Een organisatie is als een organisme, een levend systeem dat net als in de natuur gezond of ziek kan zijn. Je hebt de positie om patronen te doorbreken en de organisatie te vitaliseren.

Systemische Intelligentie

In de onderstroom zijn drie systemische principes van belang: ordening, plek en balans van geven en nemen. In de leergang maak je je deze principes eigen. Er is veel ruimte om je eigen vragen in te brengen en om deze vanuit het systemisch perspectief uit te werken. Je krijgt inzicht in de onbewuste waarden en normen binnen je organisatie – het collectief bewustzijn – en in het krachtenveld daarbuiten. Verstoringen uit het verleden en verborgen loyaliteiten worden zichtbaar. Je leert de dynamiek van de onderstroom te lezen en te hanteren. Focus op de kerntaken brengt de bovenstroom en de onderstroom op één lijn. Dit haalt de ruis uit je organisatie. Je legt daarmee een stevig fundament voor het vermogen tot zelforganisatie en een emotioneel gezond bedrijf.

Voor wie

Een systemisch intelligente leider is in staat om te anticiperen op veranderingen en de organisatie of afdeling langs nieuwe wegen te voeren. De ervaring leert dat je vaak diep van binnen weet wat werkt. Deze leergang maakt de al aanwezige systemische intelligentie en intuïtie in je ‘wakker’ en geeft je het vertrouwen om te werken met de systemische principes.
Deze leergang is bedoeld voor leiders in het hoger management. Je ontmoet andere mensen met sleutelposities en leert van elkaars vraagstukken en uitdagingen.

"De enige echte ontdekkingsreis bestaat in het krijgen van nieuwe ogen..."