Harry Cremers: Ondernemen met visie

Toekomst en Strategie

Hoe zorg je voor de continuïteit van je onderneming? De wereld is onderhevig aan zeer grote veranderingen. Belangrijke trends zijn urbanisatie (economische concentraties), steeds snellere technologische verschuivingen; nieuwe generaties en vergrijzing van de bevolking (veranderde behoeftes) en de toename van wereldwijde netwerken: financieel, economisch, informatie (transparantie).
Samen met een groeiend ecologisch besef - we weten steeds meer over de impact van ons handelen en onze keuzes - brengt dit grote veranderingen in onze markt en in de plek die we als onderneming en organisaties innemen.

Continuïteit vraagt om prestatie, prestatie die voortkomt uit een toekomstbestendige strategie. In de management literatuur zijn veel instrumenten voorhanden die nuttig zijn om de markt en het krachtenveld waarin u opereert in kaart te brengen. Dit is de basis van strategisch positioneren.

Roadmapping is een methode om de lange termijn trends in je markt tijdig te signaleren en te vertalen naar nieuwe initiatieven en technologische of sociale innovaties.

Als je innovatie nastreeft, dan is het zaak goede ideeën te genereren en deze vervolgens in een efficiënt en effectief proces om te zetten in concrete producten of diensten.

Duurzame bedrijven vragen om een duurzame wereld. Ons ecologisch besef laat zien dat ieder van ons een grote impact, een significante voetafdruk heeft. Dit geldt zeker voor ondernemingen en organisaties. Duurzaamheid is daarmee een essentieel onderdeel van een strategie. Waarbij duurzaam niet meer of minder wil zeggen dat de onderneming toekomstbestendig is in een toekomstbestendige wereld. Afhankelijk van de aard van de onderneming kan het zwaartepunt op sociale, of op milieugerelateerde aspecten liggen.

“Weten waar je heen gaat is belangrijker dan daar snel te komen. Verwar activiteit niet met succes...”
(Mabel Newcomer)