Mannenkracht

In de ontwikkeling van jongen tot man, gaat ieder zijn eigen pad. De jongen wordt geboren uit de schoot van zijn moeder en staat dan voor de opdracht zich los te maken uit haar geborgenheid. Hij dient de weg naar zijn vader te vinden om daar te ontdekken wat het is om man te zijn. Pas dan kan hij zijn eigen plek in het leven innemen.

De stappen op deze weg zijn niet vanzelfsprekend. In vele culturen worden de verschillende fasen van deze tocht ondersteund met rituelen en initiaties. De overgangen zijn duidelijk gemarkeerd en dienen als gids. Het is echter vooral een innerlijke reis, een reis waarin de man het zwaard aanneemt.
Het zwaard staat voor focus en kracht. En zoals een zwaard aan twee kanten snijdt, zo brengt elk innerlijk besluit ook een verandering naar buiten toe. 

Loop je vast in relaties? Ben je geneigd je kracht te verliezen? Kom je niet toe aan wat je ten diepste zou willen? Of wil je je persoonlijke of professionele leven een krachtige impuls geven?

In deze workshop onderzoek je, samen met andere mannen, in een cyclus van zes avonden, wat de verschillende fasen in de reis van de man voor jou betekenen; hoe ze jou gevormd hebben. De avonden staan op zichzelf, maar vormen tezamen een geheel. Theorie en ervaringsgerichte oefeningen wisselen elkaar af met ruimte voor persoonlijke inbreng.

"Een man wordt driemaal geboren. Eénmaal uit de moeder, éénmaal uit de vader en tenslotte uit zijn eigen diepste wezen..."