TA als basis voor je positie en houding in het leven
Logische niveaus in NLP
Systemisch werken: Ordening in het liefdesysteem

Methodieken

Transactionele Analyse (TA)

In dit model, waarvan Berne een van de belangrijkste grondleggers is, wordt gezocht naar de autonomie en de eigen verantwoordelijkheid van mensen. De TA gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege levensjaren ervoor zorgen welke besluiten een mens neemt over zichzelf en zijn omgeving. Deze positieve of negatieve besluiten (het script) zijn van invloed op de kwaliteit van de verdere levensloop. Groei en ontwikkeling worden geremd door negatieve besluiten terwijl positieve besluiten een stimulerende invloed hebben. TA biedt kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de communicatie tussen mensen, zowel ten aanzien van individuen als van groepen, teams en organisaties. De coaching is erop gericht de scripts te analyseren en door gedragsveranderingen te proberen het script om te buigen, waarbij doelen tijdens het proces zo concreet mogelijk worden omschreven.

Neuro-Linguïstish Programmeren (NLP)

NLP is uitermate geschikt als hulpmiddel voor persoonlijk verandering en zelfinzicht. NLP wordt ervaren als een prettige methodiek en brengt snel merkbare resultaten.
NLP leert je aan de slag te gaan met je vijf zintuigen, je gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen waarmee je de volgorde en intentie waarop je ervaringen uit je geheugen ophaalt of ervaart, kunt veranderen, bijvoorbeeld door middel van concrete oefeningen.
Het resulteert in het loslaten van oude patronen, structureel anders tegen dingen aankijken, anders luisteren en communiceren. Daardoor ga je je ook anders voelen en gedragen.

Systemisch Werken

Ieder mens is deel van een groter geheel. De vragen of problemen waarmee iemand geconfronteerd wordt, kun je zien als deel van de dynamiek binnen dat grotere geheel. In Systemisch Werken wordt gebruik gemaakt van ‘opstellingen’. Een opstelling is een soort levende familie- of organisatiefoto. Via deze werkwijze, die ontwikkeld is door Bert Hellinger, krijg je nieuwe inzichten over jezelf, je plek en de onderlinge verhoudingen binnen je familie- of werksysteem. De opening of de oplossing komt vanuit het systeem zelf. De begeleider heeft vooral een dienende functie door de beweging van het systeem waar te nemen en te benoemen. Het uitgangspunt is eerbied voor de plek van mensen binnen het grote geheel. Systematisch Werken kan individueel worden ingezet, maar wordt ook in groepsverband aangeboden. In een groep worden de energie en eventuele verstrikkingen in het systeem letterlijk zichtbaar; dit kan meer inzichten geven.