Harry Cremers: Ondernemen met visie

Ondernemen met toekomst

Hoe zie je de toekomst van je onderneming of van de organisatie waar je voor werkt? En hoe past jouw eigen toekomst als professional daar in? We leven in een dynamische wereld. Veranderende marktomstandigheden, maatschappelijke ontwikkelingen, generatie verschuivingen, beschikbaarheid van energie en grondstoffen, nieuwe technologieën en sociale innovaties; het zijn kansen voor groei en voor het waarmaken van ambities - als organisatie en als professional. Hoe zet je dit om in succes?

Als directeur, management team, of raad van bestuur wil je dat jij en je organisatie optimaal presteren. Dit vraagt om balans tussen korte een lange termijn, tussen economie en

ecologie; een balans waarin de (financiële) prestatie geleverd wordt zonder dat de fundamenten daarvoor uitgehold worden.

In 2010 heb ik Trescee opgericht om directies en professionals te ondersteunen in de realisatie van hun volle potentie. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. Bij Trescee kun je rekenen op ervaring, deskundigheid, aandacht en respect.

Business coaching

Om de strategisch doelstellingen te bepalen en te behalen, en de groei van het bedrijf kundig te (bege)leiden is het van belang dat je scherp blijft en tijdig verandering aanstuurt. De kwaliteit van je team en de onderlinge samenwerking is daarbij van eminent belang... lees meer

Coaching voor professionals

Als professional wil je een goede prestatie neerzetten en je mogelijkheden volledig ontplooien. Het vraagt inspanning om scherp te blijven. Je wilt de veranderingen om je heen bijbenen, of liever nog: je wilt ze vormgeven. Daarnaast ben je als professional allereerst mens. ... lees meer

“Een dynamische wereld vraagt om organisaties, leiders en professionals die zichzelf blijven ontwikkelen.."