Meesterschap Reflectie

Trescee Meesterschap reflectie is een individueel programma, bedoeld voor iedereen die een paar keer per jaar, los van alle drukte, verplichtingen en dagelijkse invloeden, tijd wil nemen voor zelfreflectie.
Eén dag, samen met een persoonlijke coach, kijken naar werk, positie, persoonlijke achtergrond en de invloeden van bedrijf, markt en maatschappij.

Afstand nemen betekent kijken vanuit een ander perspectief. Daardoor worden processen, situaties en invloeden transparant en ben je beter in staat om beslissingen te nemen, veranderingen door te voeren of te reageren.

In de Meesterschap reflectie krijg je meer inzicht in je eigen positie, in kansen en belemmeringen en in invloeden van buitenaf. Ook kijk je naar je persoonlijke geschiedenis, de gebeurtenissen, ervaringen en inzichten die ons denken en handelen sturen; vaak voedend en stimulerend, soms belemmerend. Aandacht voor deze persoonlijke geschiedenis opent de weg voor onze verdere groei en ontwikkeling

Het programma begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer een uur of vier, dit alles met een persoonlijk en ontspannen karakter in de landelijke omgeving van de Achterhoek. Je brengt zelf onderwerpen aan die je bezighouden. Je reflecteert op actuele thema's met het omringende landschap, verhalen en gedichten als metafoor.

Trescee Meesterschap Reflectie is preventief, een mentale opfrissing, zodat stress en negatief denken minder vat op je krijgen. Het helpt je continuïteit te brengen in je functioneren en vormt een geregeld ijkpunt voor persoonlijke groei.

Thema’s

De Meesterschap reflectie nodigt je uit stil te staan bij belangrijke onderwerpen in ons dagelijks leven. Een greep uit de thema’s:

Maatschappij en samenleving

Maatschappelijke en sociale ontwikkelingen beïnvloeden dagelijks ons eigen functioneren en dat van medemensen in het werk. Hoe gaan we daar mee om, wat doen we met onderwerpen als de polarisatie van de nederlandse samenleving; criminaliteit en agressie - privacy en veiligheidscontroles; klimaatverandering en de impact van onze voedselketen?

Bedrijfsleven/markt

Werken, het uitoefenen van een functie, is geen afgebakend, gesloten proces. We hebben allemaal te maken met invloeden van buitenaf. Ontwikkelingen die cruciaal kunnen zijn voor omzet, werksfeer en betrokkenheid. Een paar voorbeelden zijn: de kredietcrisis; concurrentie met het Oostblok en China; veeleisende en ontevreden klanten; verschuiving van materiële naar immateriële waarden.

Bedrijf/instelling

Zelfreflectie is nodig om een heldere kijk te krijgen op je eigen positie, je beperkingen en mogelijkheden binnen het bedrijf. Veranderende doelstellingen; innovatie en duurzaamheid; ingrijpende veranderingen in de organisatie; andere rol en houding in de dagelijkse functie; nieuwe structuren en verhoudingen - we hebben er allemaal me te maken.

Persoonlijk

Hoe vaak worden persoonlijke ontwikkeling, dromen en behoeften niet ondergeschikt gemaakt aan de drukte van de dag? Terwijl dat juist de basis vormt van het individuele welbevinden en dus van de inzet, creativiteit, flexibiliteit en het algehele functioneren. Wat doe je met minder werken - meer tijd voor jezelf; tijd voor opvoeding of zorg; bezinning, zingeving; studie of talenten ontplooien; plezier in het werk; de rol van je partner?

"Overwin één probleem en houd daarmee honderd op afstand..."
- Confucius