Roadmapping

“Welke ontwikkelingen moeten we vandaag starten en wat zijn de vervolgstappen op gebied van van technologie, kennis en competenties om in de toekomst succesvol te kunnen voldoen aan de vraag naar onze produkten en diensten?”

Trescee helpt je deze route uit te stippelen. Roadmapping is een krachtige techniek die we hiervoor gebruiken.

Bij Roadmapping breng je in kaart wat er in de toekomt in de markt mogelijk is.
Welke trends en ontwikkelingen zie je bij je klant? Wat verwacht de klant in de toekomst van je produkt of je dienst?

Business Roadmap

Een roadmap op bedrijfsstrategisch niveau, de zogenaamde business roadmap. Wat wordt je markt en je positie in de toekomst? Hoe ziet je produkt eruit, wat moet het kunnen? Lever je nieuwe services om beter aan te sluiten bij de behoefte van je klant?
En als je dit ingevuld hebt, welke competenties heeft de onderneming dan nodig. Wat moet je toevoegen aan de kennis en deskundigheid in de organisatie?
En wat moet er nu in je organisatie gebeuren om dit alles in de toekomst succesvol te realiseren?

Technology Roadmap

Een technologie roadmap richt zich met name op technologische ontwikkelingen. De vragen die in deze roadmap beantwoord worden, gaan over deze ontwikkelingen, de impact ervan en de mogelijkheden voor je produkt. Wat moet je onderneming daarvoor leren, en wat moet er nu gebeuren om dit mogelijk te maken?